Jara Japun Kara (2014)

Jara Japun Kara Marathi Movie

  • Movie : Jara Japun Kara (2014)
  • Producer : Kirti Patel and Tanvi Kakria
  • Director : Rakesh Kakria/li>
  • Studio :KTK Films/li>
  • Star Cast : Sharad Ponkshe, Sanjay Khapare, Aniket Kelkar, Priya Gamre, Prajakta Kelkar, Bhooshan Ghadi, Arun Khandagale, Datta Ubale
  • Written : Aaba Gaikwad
  • Lyrics : Samruddhi Pawar and Rangnath Sontakke
  • Music : D. Sushant-Yuvraj
  • Cinematography : Laxman More.
  • Release Date :Jun 20, 2014