Hampi (2017) – Marathi Movie

 • Movie : Hampi
 • Producer : Yogesh Bhalerao, Chaitanya Akolkar
 • Director : Prakash Kunte
 • Studio : Swaroop Samarth Entertainment & Digital Detoxx
 • Star Cast :
  • Sonalee Kulkarni as Isha
  • Lalit Prabhakar as Kabir
  • Prajakta Mali as Girija
  • Priydarshan Jadhav
  • Chhaya Kadam
 • Story, Screenplay & Dialogues : Aditi Moghe
 • Music : Narendra Bhide, Aditya Bedekar
 • Lyrics : Vaibhav joshi, Onkar Kulkarni
 • Sound Design : U
 • Background Music : Aditya Bedekar
 • Cinematography (DOP) : Amlendu Chaoudhari
 • Editor : Prachi Rohidas
 • Art Director : Purva Pandit
 • Choreography : Phulwa Khamkar
 • Makeup : Vinod Sarode
 • Costumes : Sayali Soman
 • Line-producer : Sachin Lokhande, Atul Tarkar
 • Genre : Drama
 • Duration : NA
 • Release Date : 17th November 2017

Synopsis :

Hampi Marathi Movie Photos, Poster :


Hampi Marathi Movie Trailer: