Natee (2014)

  • Movie : Natee (2014)
  • Producer : Girish Bhadane
  • Director : Yogesh Ramesh Jadhav
  • Studio : Suryatej Productions
  • Star Cast :  Ajinkya Deo, Subhod Bhave, Dr. Teja Deokar, Kishor Kadam, Nagesh Bhosle, Kishori Sahane-vij, Shashnak Shende, Priya Berde, Neha Joshi.
  • Writer : Yogesh Ramesh Jhadav
  • Cinematography : Suresh J Deshmane
  • Music : Nikhil Mahamuni
  • Genre : Drama
  • Release Date : September 19, 2014