Know,Hows To Participate in Kon Hoeel Marathi Crorepati?

Kon Hoeel Marathi Crorepati KBC On ETV Marathi Channel
कोण होईल मराठी करोडपती मध्ये भाग घेण्यासाठी, दररोज एक प्रश्न विचारला जातो,
हा प्रश्न दररोज ईटीवी मराठीवर विचारला जातो, किंवा तुम्ही हा प्रश्न – http://etv.co.in/khmc/ इथे देखील बघू शकता.
ह्या प्रश्नाचे बरोबर उत्तर ५६०६० ह्या नंबर वर पाठवावयाचे आहे.
उदाहरणासाठी प्रश्न पहा-
Q.Which Of these is the river and a district of Maharashtra?
A. Wardha              B. Satara
C. Latur                   D. Jalgaon
आता ह्या प्रश्नाचे उत्तर कसे पाठवायचे ते पहा –
तुमचे उत्तर खालील पद्धतीत हवे आहे –
“KHMC<space><Answer option (A/B/C/D)><space><Age in completed years><space><Gender (M/F)>”
समझा तुमचे उत्तर A हा पर्याय आहे,तुमचे वय 21 आहे, आणि तुम्ही पुरुष आहात, तर तुमचे  उत्तर असे हवे – “KHMC A 21 M”. असे लिहून तुमचे उत्तर ५६०६० वर SMS करा
The schedule of on-air registration questions during this period will be as follows:

Question   

Lines open                      

Lines close              

Number

Date            

Time         

Date            

Time      

1

17-Mar-13

21:00:00

18-Mar-13

20:30:00

2

18-Mar-13

21:00:00

19-Mar-13

20:30:00

3

19-Mar-13

21:00:00

20-Mar-13

20:30:00

4

20-Mar-13

21:00:00

21-Mar-13

20:30:00

5

21-Mar-13

21:00:00

22-Mar-13

20:30:00

6

22-Mar-13

21:00:00

23-Mar-13

20:30:00

7

23-Mar-13

21:00:00

24-Mar-13

20:30:00