“Jarab” Marathi Movie | Cast | Story | Posters

“Jarab” The Marathi Bond… Marathi Action Movie of the Year..

  • Movie : Jarab (जरब)
  • Produced By : Dharmesh Shingvi
  • Directed By : Prakash Panchal
  • Star Cast : Ankush Chaudhary, Pathik Bhandari, Sanjay Khapre, Vidyadhar Joshi, Sai Lokur, Priya Gamre, Dr.Girish oak
  • Music : Kedar Anand
  • Genre : Action Drama
  • Release Date : 6th September, 2013