Gandhi Aadva Yeto-Marathi Natak Cast, Photos

Atharva Theatres Nirmit Shafaat Khan likhit Aani priyadarshan jadhav Digdarshit Marathi Natak Gandhi AADVA YETO
Producer – Atharva Theatres, Santosh Bharat kanekar
Director – Priyadarshan Jadhav
Writer – Shafaat Khan
Cast – Umesh Kamat as Lalya,Milind Phatak,Shaila Kanekar,Chinmay Kelkar,Madhuri Bharati,Monika Dabade
Music – Amol Sankulkar